Nasze cele

CEL DZIAŁANIA:

1. Promocja regionu Kurpi, Mazowsza, Ostrołęki w kraju i za granicą

2. Kontynuowanie tradycji siatkarskich regionu i pokazanie się na siatkarskiej mapie Europy

3. Aktywizowanie i integrację środowiska sportowego w mieście i regionie w ramach dyscypliny,

  • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich
    środowisk i grup społecznych;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

 
4. Stworzenie możliwości powrotu do siatkówki byłym wychowankom klubów sportowych po zakończeniu kariery sportowej,

5. Pokazanie, że sport osób starszych (po zakończeniu kariery sportowej) jest ważnym elementem promocji sportu i zdrowego stylu życia,

  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), 
  • promowanie aktywizacji społecznej poprzez sport;

Wspierają nas: